Zhihao SHI

President

tba

Vice-President

Hua YUAN

Director

Ling YANG

Director

Guy SCHMIT

Director for Finances

Yin LI

Director

Léon DIEDERICH

Director

Xiao HE

Director

Xingfang WANG

Director

Heinz THEWS

Director

Axel Urhausen

Director

André HARTMANN

Director

Marc THEISEN

Director